Tjänster

Adaptum erbjuder en mängd tjänster inom området butikskyla och ventilation, där den gemensamma nämnaren är kostnadsbesparingar och förbättrad kvalitet:

 • Adaptum Restore 

  Genom vårt patenterade system, Adaptum Restore, återställer vi kylmöbler och kylbatterier till nära nyskick. På så sätt minskas energiåtgången, du får lägre och jämnare temperaturer och därmed högre matkvalité, den hälsoskadliga mikrobiella tillväxten avlägsnas och du får en visuellt tilldragande exponering av dina varor. Resultaten har bevisats i forskning.
  Läs mer

 • Revent

  Ett väl fungerande ventilation/värme – system skapar de grundläggande förutsättningarna för en hälsosam inne miljö. Detta gäller arbetsplatser såväl som i offentliga miljöer där rätt fungerande ventilationsanläggning är en förutsättning för ett bra inneklimat.
  Läs mer

 • Lock & Dörrar

  Adaptum är en komplett leverantör av lock och dörrar till kyl- och frysdiskar från de ledande tillverkarna. Vi tar hand om hela ledet, från inmätning av vilket system som passar din butik bäst till slutmontering med erfarna montörer.
  Läs mer

 • Immfria, energieffektiva frysdörrar

  Adaptum har ett el-pulseringssystem för frysdörrar som vi kombinerar med en antifogfolie, som gör att kunderna kan se dina varor utan att frysdörrarna immar igen, och som dessutom ger en energibesparing på upp till 60%.
  Läs mer

 • Hela kyllösningar

  Adaptum kan även leverera kompletta hyllsystem, Coldrooms m.m
  Kontakta oss för mer info