Forskning

Då kylar och frysar står för ungefär hälften av en livsmedelsbutiks energiförbrukning, och försäljningen av kyld och fryst mat ökar i samhället, bedrivs det en hel del forskning inom ämnet butikskyla. Adaptum har varit delaktig i detta forskningsarbete. Nedan visas några studier där Adaptum varit med:

Tvättning av batterier i kyl- och frysmöbler

av BeLivs, Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, 2013

Studien fann bl a data som indikerar en möjlig energibesparing av butikens elbehov med ca 2 – 3% efter rengöring a kylbatterierna med Adaptum Restore. Men då den luft som kyler matvarorna kontinuerligt strömmar genom kylbatterierna, där det ofta växer mögel, och sedan ut i kyldisken och även vidare ut i butiken, ansåg rapportförfattarna att säker livsmedelshantering och säker arbetsmiljö torde vara motivering nog för att totalrengöra sina kyl- och frysmöbler.

Läs ett referat på 1 A4 här

 

Det enkla är det svåra – också i butikens kyldiskar

av Marie-Louise Danielsson-Tham, leg. veterinär och professor vid Örebro Universitet
och Urban Bood, miljöansvarig på Konsum Värmland

Studien fann en sänkning av temperaturen i kyldiskarna efter rengöring med 3 °C, utan ökad energiåtgång, samt att kostnaden för rengöring med Adaptum betalade sig efter ca 1 år. “Föreliggande undersökning visar att det finns stort behov av rengöring av de icke synliga delarna. En grundlig och korrekt utförd rengöring främjar både butikerna och kunderna eftersom hygienen i diskarna blir bättre, kyltemperaturen sjunker och energiförbrukningen minskar.”

Läs ett referat på 1 A4 här

 

Examensarbete om energi- och miljövinster av Adaptum Restore

av Jesper Ekeroth, Högskoleingenjörsprogrammet i Energi- och miljöteknik vid Karlstads Universitet

“Energifrågor är ett prioriterat område i dagens samhälle och kommer antagligen att vara detta i många år framöver. För att kunna nå framsteg i denna kamp för en mer energisnål värld kommer optimeringar behövas och nya tankesätt behöver förverkligas.”

Studien fann en sänkning av temperaturen i kyldisken efter Adaptum Restore på i genomsnitt 3.0 °C, utan ökad energiåtgång.

Läs författarens sammanfattning på 1 A4 här