Studie av Örebro Universitet

Referat av den vetenskapliga artikeln:

Det enkla är det svåra – också i butikernas kyldiskar

SVENSK VETERINÄRTIDNING nr 7, 2015
av Marie-Louise Danielsson-Tham, leg. veterinär och professor vid Örebro Universitet
och Urban Bood, miljöansvarig på Konsum Värmland

Artikeln börjar med att konstatera att Sverige har ovanligt hög tillåten temperatur i butikernas kyldiskar, +8 °C mot majoriteten EU-länders +6 °C och t ex Norges +4 °C. Man skriver att butikerna är ovilliga att sänka temperaturerna, då en sänkning innebär ytterligare energiåtgång. Den aktuella studien visade dock att en rengöring av kylbatterierna och kyldiskens övriga innandöme ledde till en sänkning av temperaturen med i genomsnitt 3 °C utan att elförbrukningen ökade, samt att kostnaden för rengöring kunde tjänas in på ca 1 år.

Tio öppna kyldiskar i tio olika butiker ingick i studien. Författarna genomförde temperaturmätningar före och efter rengöring, visuell inspektion med fotodokumentering av diskarnas innandömen, samt mikrobiologiska analyser av prov tagna på ytor inuti disken och på de vattensamlingar som ofta påträffades runt kylbatterierna. Dessa vattensamlingar berodde på att avloppen under diskarna blivit igensatta av smuts och mögel, så att kondensvattnet inte kunde rinna ut som sig bör.

Man fann att ingen av de ingående diskarna höll lagstadgade temperaturer före rengöringen. Den visuella inspektionen visade att samtliga ingående kylbatterier var mycket smutsiga, ibland med centimetertjocka lager på sig, samt att många diskar hade mycket smutsiga vattensamlingar på bottenplåten. Analyserna visade förekomst av mikroorganismerna långsamväxande Streptomyces, Aspergillus niger, Aureobasidium, Cladosporium, Penicillium spp samt olika jästsvampar (arterna ej specificerade) inuti flera av diskarna. Enligt andra källor kan dessa mikroorganismer ge upphov till bl a allergi, astma och cancer, samt är förknippade med s.k. sjuka hus. De flesta är också kända livsmedelsförstörare.

Efter rengöring fann författarna en temperatursänkning i diskarna på 1 – 6 °C, i genomsnitt 3 °C. Dessutom fann man att underhållskostnaderna minskade med i genomsnitt 30%, att det uppstod färre stopp i avloppen, att butiksföreståndarna upplevde ett minskat matsvinn samt att personal som var allergisk upplevde mindre besvär. Författarnas överslagsberäkning visar att rengöringskostnaden därmed tjänas in efter ett år för små och medelstora butiker och efter något längre tid för större butiker.

Författarna avslutar artikeln med orden:

“Föreliggande undersökning visar att det finns stort behov av rengöring av de icke synliga delarna. En grundlig och korrekt utförd rengöring främjar både butikerna och kunderna eftersom hygienen i diskarna blir bättre, kyltemperaturen sjunker och energiförbrukningen minskar.”

 

Karolina Hagegård
Civilingenjör
Adaptum

Länk till hela artikeln som pdf