Adaptum Restore

Rena och fräscha kyl- och frysdiskar ger inte bara en bättre upplevelse för kunderna, det ger även minskat svinn och spar stora pengar genom minskad energiförbrukning och lägre underhållskostnader. En effektiv sanering av mögel och andra mikroorganismer i kyldiskens innandöme förbättrar också arbetsmiljön och minskar risken för ohälsa.

Varför behövs Adaptum Restore?

Från det att en ny kyl eller frys tas i drift sänks effekten ständigt på grund av damm och smuts som fastnar i kylbatterier och luftkanaler. Eftersom det tidigare varken funnits rutiner eller effektiva metoder att göra rent kylbatterierna, har detta lager bara byggts på. Och det är inte bara energikostnaderna som rusar i höjden. Då diskens funktion försämras ökar även svinnet och returerna från kunder, genom att livsmedel blir förstört. Mögel och andra mikroorganismer växer till i diskens smutsiga innandömen, och ger upphov till ohälsa såsom allergi. Smuts och mögeltillväxt ger inte sällan upphov till igensatta avlopp under disken, så att vatten rinner ut på butiksgolvet.

Patenterad och miljövänlig metod

Med en medvetenhet för problemet och lång erfarenhet, har vi utvecklat en unik metod för att rengöra och återställa kylbatteriet och hela disken till nyskick, med hjälp av, i första hand, ångteknik. Damm, mögel och annan smuts avlägsnas i diskens alla skrymslen och vrår. Den överhettade ångan avdödar effektivt alla skadliga mikroorganismer och sporer.

Återställningen ger inte bara en mer hygienisk och säljande exponering, utan även en lägre energiförbrukning samt lägre och jämnare fördelad temperatur, både över tid och mellan olika punkter i disken. Underhållskostnaderna minskar, främst genom färre akututryckningar, då diskens styrning fungerar bättre, och avlopp inte sätts igen lika lätt. Personal med allergi har rapporterat att deras besvär minskat efter återställningen. Allt detta bevisas i forskning.

Återställning ger:

  • Lägre energiåtgång
  • Lägre och jämnare temperaturer
  • Bättre arbetsmiljö
  • Mindre svinn
  • Färre akututryckningar för underhåll
  • Mindre miljöpåverkan
  • Hygienisk och attraktiv exponering

 

Miljöarbete som snabbt betalar sig

Återställningen utförs efter överenskommelse på tider och sätt som drabbar försäljningen på minsta tänkbara sätt. Samtidigt görs butikens kunder medvetna om att det är ett arbete som minskar butikens miljöpåverkan och ökar hygien och kvalitet. Butiken får en kort pay-off, ca 1-3 år, för återställningen i form av minskad energiåtgång, mindre svinn och minskade underhållskostnader.

För att uppnå maximalt resultat, bör man planera in regelbundna underhållscykler. En åtgärd du alltså snabbt räknar hem, med höjd trivsel och bättre hälsa som bonus.


Ring oss eller beställ en offert