Adaptum Revent

En optimerad ventilationsanläggning är grunden för en bra vistelsemiljö

Ett väl fungerande ventilations/värmesystem skapar de grundläggande förutsättningarna för en hälsosam innemiljö. Detta gäller arbetsplatser såväl som i offentliga miljöer där rätt fungerande ventilationsanläggning är en förutsättning för ett bra inneklimat.

Dåligt fungerande ventilationsanläggningar ökar risken för arbetsmiljöproblem och allergier

Vi känner alla till och har hört om otaliga exempel där dåligt fungerande ventilationssystem varit grunden för en ohälsosam arbetsmiljö, där trötthet, allergi och besvär med luftvägar blivit effekten.

Genom att använda miljövänlig torr överhettad ånga tar vi död på mikrobiologisk påväxt och annan försmutsning på ett effektivt sätt.

Vattenånga, ett beprövat, naturligt & miljövänligt sätt att minska allergiproblem 

Vi är funktionsspecialister på kommersiella växlare och en partner när det gäller besparing och miljö. Vår verksamhet går ut på att sänka de totala driftkostnaderna för våra kunder genom att använda vår unika funktionsåterställningsmetod.

Revent är en bearbetad, patenterad teknik och metod vilket ger :

Bättre luftkvalité, lägre energikostnader, längre hållbarhet för maskinell utrustning samt längre serviceintervaller.