Examensarbete

Effektivisering genom rengöring av kylbatterier och avgasning av köldbäraren

av Jesper Ekeroth, Högskoleingenjörsprogrammet i Energi- och miljöteknik vid Karlstads Universitet

 

Sammanfattning:

Energifrågor är ett prioriterat område i dagens samhälle och kommer antagligen att vara detta i många år framöver. För att kunna nå framsteg i denna kamp för en mer energisnål värld kommer optimeringar behövas och nya tankesätt behöver förverkligas.

Inom livsmedelsbranschen finns det stor potential för optimeringar och nya tankesätt. Ett problemområde är att många livsmedelsbutiker inte öppnar upp sina kyl- och frysdiskar och gör rent dem invändigt utan de rengör bara de synliga ytorna. Att inte rengöra sina kyldiskar invändigt kan medföra att pålagringar och smuts kommer in i systemet vilket kan ha en negativ påverkan. Dessa kan till exempel vara påverkningar på kylbatteriet, minskat luftflöde eller igensatt avlopp. Påverkningar på kylbatteriet och luftflödet skulle i sin tur kunna leda till förstörda matvaror på grund av för höga temperaturer i kyl- och frysdiskarna. Igensatt avlopp kan leda till vattenläckage, vilket då kan rinna ut på butiksgolvet.

Under detta projekt har optimeringsförsök gjorts och dessa innefattar rengöring av kylbatterier inne i kyl- och frysdiskar samt avgasning av köldbäraren. Rengöringen gjordes med överhettad ånga för att få bort alla pålagringar på kylbatteriet och fläktarna samt alla ytor i kyl- och frysdiskarna. Detta har gjorts för att kunna se om man kan spara energi genom att höja värmeledningsförmågan på kylbatteriet.

Testerna som har genomförts för att se om det går att spara energi genom rengöring var ampere-, flödes- och temperaturmätningar.

Avgasning av köldbäraren har grundats på samma teori som rengöringen. Genom avgasning var förhoppningen att köldbäraren skulle kunna ta upp mer värme från diskarna och på så vis öka effektiviteten på kylsystemet

Att avgasa köldbäraren ger bevisad förbättring på systemets hållbarhet med minskad korrosionsrisk men vad som sker med värmeöverföringsförmågan är relativt okänt, detta har studerats via effektmätningar på kylmaskinens kompressor.

Efter testperioden visar resultatet att rengöringen får temperaturen att sänkas i kyldisken, vilket indikerar att effektbehovet går ner. Avgasningen påvisade inte någon effektivisering av systemet på grund av att syrehalten förblev hög.

 

Länk till hela rapporten som pdf