Lock & dörrar

Lock och dörrar för frys- och kylmöbler är ett effektivt sätt att spara energi. Vi jobbar som leverantör från projektering till montering med kända europeiska kvalitetsprodukter bl.a. från Thermofrost och Remis.

Energibesparing och höjning av matkvalité

En stor del av butikens energianvändning, nästan hälften, går till förvaringen av kylda och frysta varor. Om man ser till att hålla kylan inne i kyldisken, där det ska vara kallt, innebär det en stor energibesparing. Det finns en önskan hos både branschen och hela samhället att minska energianvändningen och ändå säkerställa bra förvaring.

Kyl varan – inte kunden

En kyldisk utan dörrar innebär att en stor del av kylan läcker ut till omgivningen. Att sätta dörrar på kyldisken innebär därmed minskad kostnad för både kyla och uppvärmning av butiken, samt en bättre, varmare miljö för kunder och personal. Temperaturen inne i kyldisken blir däremot lägre, vilket innebär ökad kvalité och säkerhet på de kylda varorna.

  • 50% energibesparing
  • Bättre inomhusklimat för kunder och personal
  • Lägre temperaturer = högre matkvalité

För en normalstor butik återbetalas dörrarna inom ca 3 år.

Ring oss eller beställ en offert