Om oss

Vi kommer från kylbranschen. Utvecklar den, och kan bevisa att vi gör skillnad.

Vi har under ett antal år jobbat med olika energibesparingslösningar för i första hand livsmedelsbutiker. Grunden finns i projektering fram till färdig montering av dörrar och lock från kända varumärken till kyl- och frysmöbler.

Styrning och pulsering av en annan stor energibov värme i glas/karm/sarg kom sedan som en naturlig del, där vi kombinerade den med en antifogfolie för frysdörrar för att öka visibiliteten för kunderna och undvika att imma skapas på insidan glasdörren när den öppnas.

Under tiden vi var ute i verkligheten såg vi att det fanns ett stort behov att skapa ett system för regelbundet underhåll för att ta bort den nedsmutsning som sker utav kylbatterier och luftkanaler. Denna nedsmutsning ökar annars energikostnaden för butiken, höjer temperaturerna i kyl- och frysinstallationer och ger en sämre matkvalité.

Vi har därför skapat ett patenterat system där vi med hjälp av överhettad ånga på ett miljövänligt och säkert sätt kan återställa kyl/frys möblerna så att de blir nära nyskick, för att optimera deras funktion och energieffektivisera dem så långt som möjligt.

Genom att vi använder överhettad ånga tar vi samtidigt bort och oskadliggör mögelpåväxt och andra oönskade mikrobiologiska ämnen.

Läs gärna den forskning som gjorts om Adaptum Restore

 

Affu logo_sv